سین بیوتیک سین چیک

ترکیبات محصول

پروبیوتیک ها   1012  Cfu/kg   پری­بیوتیک ها
لاکتوباسیلوس پلانتاروم

لاکتوباسیلوس سالیواریوس

لاکتوباسیلوس رامنوسوس

 

اینولین

دیواره مخمر ساکارومایسیس

اسیدی فایر و سایر عوامل موثر بر رشد

 

  محصول در دو دوزهای 100 و 500 گرم در تن تولید می شود

پروبیوتیک چیست؟

پروبيوتيكها مكملهاي غذايي ميكروبي هستند كه از طريق بهبود تعادل ميكروبي روده تاثيرات سودمندي بر ميزبان دارند. سازمان خواروبار جهاني (FAO) تعريفي به اين مضمون ارائه می کند كه پروبيوتيكها ميکروارگانيسمهاي زنده اي هستند که وقتي به مقدار کافي مصرف مي شود باعث حفظ سلامتي موجود ميزبان مي گردد.

سین بیوتیک سین چیک   SYN-CHICK®

این محصول یک مکمل سین­بیوتیک است . بخش پری­بیوتیک بعنوان ماده مغذی برای باکتری­های مفید دستگاه گوارش عمل می کند و بخش پروبیوتیک شامل سه سویه­ی پروبیوتیکی از لاکتوباسیلوس های بومی ایران است. این سویه ها از میان ده­ها گونه لاکتوباسیل بر اساس آزمایشات تعیین فعالیت پروبیوتیکی انتخاب شده است و قابلیت هایی چون چسبندگی به دیواره دستگاه گوارش، مقاومت به شرایط اسیدی معده و مهار باکتری­های پاتوژن را نشان می دهد؛ جدول 1 و 2 برخی از این آزمایشات را نشان می‌دهد.

 

بطوریکه عملکرد لاکتوباسیل­های سین­چیک با سایر باکتری­های لاکتوباسیلی مقایسه شده است. وجود چندین نوع اینولین و پوسته مخمر در این محصول بعنوان پری­بیوتیک عمل کرده و نه تنها بعنوان ماده مغذی برای سویه های پروبیوتیکی محصول بکار میرود بلکه اثر بخشی آنرا افزایش داده و  فلور میکروبی دستگاه گوارش طیور را بهبود می دهد. نکته قوت دیگری که در سین چیک وجود دارد خاصیت توکسین­ بایندری آن است که به واسطه وجود لاکتوباسیل رامنوسوس و همچنین پوسته مخمر است که باعث جذب سموم قارچی به این اجزاء شده و سلامت محصول را تامین می­نماید.

عملکرد سین چیک در گله ­های مرغ گوشتی

استفاده از مکمل  سین­چیک در آزمایشات مزرعه­ای نشان می دهد که این مکمل بخوبی می تواند در زمان درگیر شدن گله با بیماری­های روده­ای مانند اسهال، آنها را کنترل نماید. نتايج حاصله نشان مي دهد كه جوجه هايي كه از مكمل سین­چیک استفاده كردند و بطور عمدی به باکتری عامل اسهال آلوده شده بودند، كاهش رشد روزانه ای را نسبت به جوجه هايي كه سالم بودند نشان دادند ولی از 2 هفته بعد از ابتلا به بیماری، مكمل سین چیک توانست اين كاهش رشد را جبران نمايد.

باکتری ها ی موجود در سین چیک اثرگذاری بیشتری در شرایط همراهی با پری­بیوتیک ها (سین بیوتیک) از خود نشان می دهد. استفاده از این مکمل توانست جمعیت باکتری های اشریشیاکلی را در دستگاه گوارش کاهش دهد.

بر اساس تحقیقات و تجربیات فارمی، در نتیجه استفاده از سین چیک مزیتهای زیر مورد انتظار است:باکتری ها ی موجود در سین چیک اثرگذاری بیشتری در شرایط همراهی با پری­بیوتیک ها (سین بیوتیک) از خود نشان می دهد. استفاده از این مکمل توانست جمعیت باکتری های اشریشیاکلی را در دستگاه گوارش کاهش دهد.

مزایای مصرف سین­چیک

  • کاهش بروز بیماری و بهبود سرعت رشد در جوجه های گوشتی.
  • تکامل و تقویت سیستم ایمنی
  • کاهش اسهال در جوجه ها
  • ایجاد و تثبیت میکروفلور دستگاه گوارش
  • پیشگیری از ابتلا به بیماری در گله های طیور